Jak řešit zástavní právo soudcovské?

Máte na svém majetku zástavní právo soudcovské? Pravděpodobně se jedná o neuhrazený dluh vůči věřiteli. Rádi vám poskytneme pomoc prostřednictvím rychlého a efektivního úvěru, který vám pomůže s tímto problémem.

Řešení férovým úvěrem

Úroková sazba
od 7 % p.a.

Doba splácení
1 rok až 20 let

Rychlé vyřízení
do 7 dní

Co vám hrozí?

Když se ocitnete v situaci, kdy na vaší nemovitosti bylo uvaleno zástavní právo soudcovské, není to zrovna příjemná zpráva. Je důležité být si vědom rizik a důsledků spojených s touto situací.

Jedním z největších rizik je nesplacený dluh, který stojí za tímto zástavním právem. Nevyřízený dluh může vést k exekuci, což znamená, že vaše nemovitost může být prodána na veřejné dražbě za účelem uspokojení pohledávky věřitele. Tato perspektiva je zcela pochopitelně znepokojující a může mít vážné důsledky pro vás a vaši rodinu.

Jak budeme řešit vaší situaci?

Nejprve prověříme výši vašeho dluhu a poté převezmeme veškerá jednání s věřiteli. Provedeme pečlivé vyčíslení vaší situace a na základě získaných informací vám předložíme nabídku úvěru ve více variantách. Budete mít možnost si vybrat tu, která vám nejvíce vyhovuje a kterou budete schopni pohodlně splácet.

Délku splácení si můžete sami nastavit podle svých potřeb, a to od 1 roku až do 20 let.

Rádi vás detailně seznámíme se všemi podmínkami a připravíme pro vás smlouvu k důkladnému prostudování. Nemusíte se obávat složitých cest, protože k vám přijedeme smlouvu podepsat a vyplatit vaše dluhy. Vaše pohodlí je pro nás důležité.

S námi se vymaníte z tíživé finanční situace a znovu získáte kontrolu nad svým životem.

KALKULACE úvěru

Dotazy - Zástavní právo soudcovské

Důvody pro uvalení zástavního práva soudcovského mohou být různé. Obvykle je to spojeno s existujícím soudním sporu, neuhrazenými dluhy či soudním rozhodnutím nařizujícím zástavní právo.

Doba trvání záleží na konkrétních okolnostech, soudním procesu a případně na jednáních s věřiteli. Obvykle to může trvat několik týdnů až několik měsíců. Záleží však jak se daná situace řeší.

Naše společnost vám dokážeme pomoci prostřednictvím úvěru. Máme dlouholeté zkušenosti s podobnými případy a obvykle vše vyřešíme do 7 – 14 dní.

Jako vlastník nemovitosti, na které bylo uvaleno zástavní právo soudcovské, máte povinnost respektovat toto zástavní právo. Vaše práva mohou být omezena v možnosti prodat nebo převést nemovitost bez souhlasu oprávněného věřitele. S nemovitostí nelze tedy tímto způsobem nakládat do úplného uhrazení dluhu.

Uvalení zástavního práva soudcem může ovlivnit možnost prodat nebo převést nemovitost, protože věřitel má nezpochybnitelnou pohledávku, která musí být uspokojena. Před prodejem či převodem nemovitosti je typicky nutné získat souhlas věřitele, který bude požadovat splacení svého dluhu.

Pokud dluh nebyl uhrazen a pokračující platby nejsou prováděny, existuje riziko exekučního řízení a následné dražby nemovitosti, která slouží jako prostředek pro vymožení pohledávky ze strany věřitele.