Jak řešit exekuční příkaz k prodeji nemovitosti?

V rámci našich služeb vám nabízíme efektivní řešení exekučního příkazu k prodeji nemovitosti. Uvědomujeme si důležitost vaší finanční situace a rychlosti, s jakou je třeba situaci řešit, abyste předešli ztrátě nemovitosti.

Jak řešíme exekuce?

1. Telefonicky se s vámi spojíme

Volejte nás na číslo +420 608 113 115, nebo vyplňte formulář nezávazné žádosti. Během prvního telefonického hovoru získáme informace o vaší exekuci a celkové finanční situaci.

2. Jednáme s exekutory

Zajistíme za vás veškerou komunikaci s exekutorskými úřady, takže se vyhnete stresujícím telefonickým hovorům a osobním návštěvám. O všech krocích a vývoji jednání s exekutorskými úřady vás budeme pravidelně informovat.

3. Vyčíslíme exekuci

Následně přesně vyhodnotíme výši exekuce, včetně všech souvisejících exekutorských nákladů. Pokud je exekuce mladší než 30 dní, zajistíme vám uplatnění 50% slevy na exekutorských nákladech dle zákona.

4. Přezkoumáme oprávněnost

Naše právní oddělení provede podrobnou analýzu na základě informací a výpočtů získaných od exekutorských úřadů. Hlavním cílem je zjistit, zda je exekuce oprávněná a musí být uhrazena, nebo zda existují důvody pro její zneplatnění.

5. Navrhneme řešení

Pokud je exekuce oprávněná, sestavíme pro vás finanční plán přizpůsobený vašim možnostem. Pečlivě s vámi probereme naše úvěrové podmínky a splácení upravíme tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům a finančním možnostem.

6. Vyplatíme exekuci

Po podepsání úvěrové smlouvy uskutečníme platbu za účelem uhradit exekuci. Následně zajistíme, aby exekutorský úřad provedl v Katastru nemovitostí odstranění záznamu o exekuci z listu vlastnictví vaší nemovitosti.

Řešení exekucí férovým úvěrem

Od 50 tis. Kč
do 50 mil. Kč

Úroková sazba
od 7 % p.a.

Doba splácení
1 rok až 20 let

Rychlé vyřízení
do 7 dní

Řešení exekucí
je zdarma

Bez kontroly
registru dlužníků

Předčasní splacení
kdykoliv

Vyřízení po celé
České republice

KOLIK BUDETE SPLÁCET?

Co vám hrozí PŘI EXEKUCI?

Pokud jste se ocitli v exekučním procesu a byl zahájen exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, mějte na paměti, že následky mohou být značně vážné, až se dostanou až k ztrátě vaší nemovitosti. Je proto důležité, abyste jednali rychle a zvolili vhodná opatření. Nejedná se pouze o samotnou exekuci, ale také o doprovodné náklady a úroky z prodlení, které mohou výrazně zvýšit vaše dluhy.

Nemusíte však propadat zoufalství. Naše firma má bohaté zkušenosti s řešením podobných situací a disponuje osvědčenými postupy, které nám umožňují úspěšně se s nimi vypořádat a minimalizovat vážné následky. Naše týmy specialistů se zabývají exekucemi dlouhodobě a jsou dobře obeznámeny s právními aspekty a možnostmi, jak vám pomoci.Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zastavíme vyplacením financí exekutorskému úřadu velmi rychle. 

PROČ ZVOLIT FINSHIELD?

Naše společnost disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řešení exekucí na území České republiky. Průběžně poskytujeme asistenci klientům v řešení jejich finančních potíží, včetně exekucí. Naše služby vynikají praktickými zkušenostmi, které nám umožňují efektivně a rychle vyřizovat exekuce, čímž šetříme klientům finanční prostředky na dalších exekučních nákladech a úrocích z prodlení.

Navíc veškeré naše administrativní práce, včetně komunikace s věřiteli a exekutory, poskytujeme bezplatně. U nás nejsou žádné předem vyžadované poplatky za vyřízení. Věříme, že i vám pomůžeme s řešením složité finanční situace.

Dotazy - exekuční příkaz

Na Vaši nemovitost byl uvalen exekuční příkaz k prodeji pravděpodobně v důsledku neuhrazeného dluhu, který vznikl ve spojitosti s Vaším úvěrem. Exekuční příkaz je výsledkem právního procesu, který byl spuštěn v souladu se zákony o exekuci a výkonu rozhodnutí.

Celková výše Vašeho dluhu zahrnuje hlavní částku úvěru, včetně úroků, poplatků a nákladů exekutorského úřadu. Vyčíslení exekuce vám poskytne příslušný exekutorský úřad. U nás však exekuce za klienty vyčíslíme v poskytovaného rámci servisu. 

Na základě našich bohatých zkušeností jsme schopni nabídnout řešení pro vaši situaci s extrémně vysokou úspěšností – až 95 %. Našim klientům obvykle pomáháme vyřešit problémy s exekucemi prostřednictvím úvěru, nebo v případech vysokých dluhů nabízíme možnost zpětného leasingu nemovitosti.

Ano, v naší společnosti umožňujeme našim klientům předčasné splacení celého úvěru nebo využití mimořádné splátky k částečnému splacení dluhu.

Existuje možnost jednat s exekutorem o alternativních řešeních, například vytvoření splátkového kalendáře, avšak tato možnost vyžaduje schválení příslušného exekutorského úřadu. V případě dohody na splátkovém kalendáři trvejte na získání písemného potvrzení.

Z našich zkušeností však vyplývá, že u exekucí přesahujících 100 000 Kč toto řešení není příliš efektivní. Často se setkáváme s klienty, kteří mají sjednaný splátkový kalendář, avšak kvůli vysokým úrokovým sazbám z prodlení a výši exekutorských nákladů neplatí nic a dluh stále roste. Proto doporučujeme jako efektivnější řešení vyplacení celého dluhu a ukončení exekuce.

Výtěžek z prodeje Vaší nemovitosti bude nejprve použit k uhrazení Vašeho dluhu včetně příslušných nákladů spojených s exekucí. Pokud zbude nějaký přebytek, bude Vám vrácen. Je důležité však mít na paměti, že přebytek může být použit k uhrazení dalších pohledávek v rámci exekučního řízení.