Jak řešit zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu?

Zástavní právo vycházející z rozhodnutí správního orgánu nastává v případě, kdy vznikne dluh vůči finančnímu úřadu, sociálnímu pojištění nebo se dopustíte celního přestupku. Pokud se ocitnete v takové finanční situaci, rádi vám poskytneme rychlou a efektivní pomoc prostřednictvím úvěru.

Řešení férovým úvěrem

Úroková sazba
od 7 % p.a.

Doba splácení
1 rok až 20 let

Rychlé vyřízení
do 7 dní

Co vám hrozí?

Pokud se na vaší nemovitosti objevilo zástavní právo na základě rozhodnutí správního orgánu, pravděpodobně máte nedoplatek na dani, sociálním pojištění nebo jste se dopustili celního přestupku. Pokud nebudete tuto situaci řešit a dluh nevyplatíte, může vám výrazně narůst až do té míry, že to povede k dražbě nemovitosti.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu je právní institut, který umožňuje správnímu orgánu (například finančnímu úřadu nebo celnímu úřadu) získat zajištění pohledávky prostřednictvím zástavního práva. To znamená, že správní orgán získává zástavní právo na majetek poplatníka nebo jiného subjektu jako zabezpečení své pohledávky.

Jak budeme řešit vaší situaci?

Abyste se zbavili tíživé situace spojené s zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu, postupujeme následovně:

Nejprve zjistíme výši vašeho dluhu a převezmeme veškerá jednání s příslušnými úřady. Prověříme veškeré skutečnosti a provedeme důkladné vyčíslení. Na základě získaných informací vám připravíme nabídku úvěru, která bude obsahovat několik variant. Budete mít možnost si vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a kterou si budete moci zvládnout splácet.

Detailně vás seznámíme se všemi podmínkami úvěru a poskytneme vám smlouvu k prostudování. V případě jakýchkoli otázek jsme připraveni vám poskytnout odpovědi a vysvětlení. Abychom vám usnadnili celý proces, naše služby zahrnují i osobní setkání. Po dohodě s vámi se sami dostavíme na místo a smlouvu podepíšeme přímo s vámi, takže nemusíte nikam jezdit ani se starat o organizaci schůzky.

Po podpisu smlouvy provedeme okamžitou vyplacení vašich dluhů. Díky našemu rychlému a efektivnímu postupu se zbavíte tíže finančních závazků a budete moci začít znovu.

KALKULACE úvěru

Dotazy

Po uvalení zástavního práva na vaši nemovitost v důsledku rozhodnutí správního orgánu se vám mohou vztahovat určitá práva a povinnosti. Máte právo být informován o důvodu a rozsahu zástavního práva a o výši pohledávky, kterou se má zajišťovat. Povinností je respektovat zástavní právo a případně splatit pohledávku, kvůli které bylo zástavní právo uvaleno.

Trvání zástavního práva z rozhodnutí správního orgánu závisí na podmínkách daných rozhodnutím a splnění určitých podmínek. Obecně platí, že zástavní právo trvá do doby, než je pohledávka, kterou se má zajišťovat, splacena v plné výši. Po splacení pohledávky bude  zástavní právo zrušeno.

Pokud chcete zrušit zástavní právo na vaší nemovitosti, musíte se obrátit na příslušný správní orgán, který rozhodnutí vydal. Zde je třeba žádat o zrušení zástavního práva a předložit důkazy o splacení pohledávky, kterou se zástavní právo zajišťuje. Správní orgán provede přezkum vaší žádosti a na základě toho může rozhodnout o zrušení zástavního práva.

Pokud byste případně chtěli, můžete se obrátit na naši společnost, a my se postaráme o vyřízení úvěru na splacení vašeho dluhu. Zcela běžně převezmeme veškerou komunikaci a jednání s úřady, abyste se nemuseli starat o žádné administrativní záležitosti. Následně přesně vypočítáme výši dluhu a připravíme pro vás konkrétní finanční nabídku.

Pokud chcete zrušit zástavní právo na vaší nemovitosti, musíte se obrátit na příslušný správní orgán, který rozhodnutí vydal. Zde je třeba žádat o zrušení zástavního práva a předložit důkazy o splacení pohledávky, kterou se zástavní právo zajišťuje. Správní orgán provede přezkum vaší žádosti a na základě toho může rozhodnout o zrušení zástavního práva.

Pokud byste případně chtěli, můžete se obrátit na naši společnost, a my se postaráme o vyřízení úvěru na splacení vašeho dluhu. Zcela běžně převezmeme veškerou komunikaci a jednání s úřady, abyste se nemuseli starat o žádné administrativní záležitosti. Následně přesně vypočítáme výši dluhu a připravíme pro vás konkrétní finanční nabídku.

Nedodržení povinností spojených se zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu může mít vážné následky. Správní orgán může podniknout kroky k vymáhání pohledávky a uskutečnit exekuční opatření na zajištěný majetek. To může zahrnovat prodej nemovitosti ve veřejné dražbě nebo jiné postupy, které mají zajistit splacení pohledávky. Při nedodržení povinností se mohou také vyměřit sankce, jako jsou penále nebo úroky z prodlení. Je důležité si uvědomit, že nedodržení povinností může vést k vážným finančním a právním následkům.