Jak řešit zahájení exekuce?

Pokud se ocitnete v situaci, kdy hrozí zahájení exekuce, je nezbytné jednat rychle a efektivně. Vaše nemovitost může být vážně ohrožena, a proto je důležité včas se tímto problémem zabývat. 

Řešení férovým úvěrem

Úroková sazba
od 7 % p.a.

Doba splácení
1 rok až 20 let

Rychlé vyřízení
do 7 dní

Jak postupovat při zahájení exekuce?

Nejprve je nezbytné objasnit, že zahájení exekuce na nemovitosti vychází z pravděpodobného nesplacení některého z vašich úvěrů nebo půjček. Věřitel využívá tuto možnost, když dlužník nedodržuje své finanční závazky, a obrací se na exekutorský úřad k vymáhání dluhu. V případě, že nemáte půjčku nebo úvěr, může se jednat o dluh u jiné instituce, jako je finanční úřad, zdravotní pojišťovna, standardní pojišťovna atd.

Je klíčové zjistit, komu přesně dlužíte a jakou částku. Nejsnadnějším způsobem je najít exekutorský úřad, který inicioval exekuci. Ideálně to lze provést online nebo osobní návštěvou katastrálního úřadu, kde můžete získat výpis vlastnictví nemovitosti. V tomto výpisu uvidíte jméno exekutorského úřadu. Poté stačí vyhledat tento exekutorský úřad na internetu a kontaktovat ho telefonicky nebo emailem. Požádejte o informace o výši exekuce a také o to, kdo vymáhá dluh prostřednictvím exekutorského úřadu. Tyto informace by vám měl exekutorský úřad bez problémů poskytnout. Pokud nechcete s exekutorskými úřady jednat, pomůžeme vám naše společnost vyčíslí exekuce zjistí potřebné informace a navrhne pro vás řešení.

Co vám hrozí a jak vám
můžeme pomoci?

Při zahájení exekuce existuje samozřejmě riziko prodeje nemovitosti v aukci exekutorským úřadem, ale k tomu dojde pouze v případě, že exekuce nebude řešena dlouhodobě (týdny až měsíce). Pokud obdržíte oznámení o zahájení exekuce, není třeba okamžitě panikařit. Vaše nemovitost nebude ihned ztracena v následujících dnech. Avšak je klíčové okamžitě jednat a navázat kontakt s exekutorským úřadem. Začněte komunikovat o tom, že situaci aktivně řešíte a máte v úmyslu co nejdříve uhradit dlužnou částku, buď ze svých finančních prostředků nebo například prostřednictvím úvěru.

Naše společnost má dlouhodobou specializaci v oblasti řešení exekucí. Jsme schopni našim klientům pomoci tím, že převezmeme jednání s exekutory a rychle provedeme vyčíslení výše exekuce a získáme veškeré potřebné informace. Poté navrhneme individuální řešení, které vám umožní exekuci rychle, efektivně a bezpečně vyřešit.

KALKULACE úvěru

Dotazy - zahájení exekuce

Exekuce byla zahájena v důsledku neuhrazených dluhů, které jste měli vůči věřitelům. Nebyly splněny dohodnuté podmínky a termíny plateb, což vedlo k nucenému vymáhání pohledávky.

Při provádění exekuce existuje několik možností, které bych vám rád přiblížil. Jednou z možností je usilovat o dohodu o splátkovém kalendáři s exekutorským úřadem. Nicméně, pokud jsou vaše dluhy vysoké, pravděpodobně nebudete schopni je úplně splatit a dluhy budou stále narůstat kvůli úrokovým sazbám z prodlení a exekutorským nákladům.

V případě exekuce existuje i možnost kontaktovat naši společnost, která vám může poskytnout úvěr k vyplacení exekuce. Tímto způsobem byste mohli exekuci kompletně ukončit.

Exekutorské náklady jsou stanoveny zákonem a zahrnují různé poplatky spojené s exekučním řízením, jako jsou náklady na exekutorskou činnost, doručování, vyhlášky a další. Tyto náklady jsou často stanoveny procentuálně z vymáhané částky.

Ano, v naší společnosti umožňujeme našim klientům předčasné splacení celého úvěru nebo využití mimořádné splátky k částečnému splacení dluhu.